O nas
Grupa Wspólnych Inicjatyw Społecznych GÓRNICTWO OK została zawiązana na poziomie operacyjnym 25 lutego 2016 r., podczas obrad Jubileuszowej XXV Szkoły Eksploatacji Podziemnej. Jej inicjatorami było grono specjalistów zajmujących się kwestiami społecznej odpowiedzialności biznesu (z ang. CSR) w firmach i instytucjach branży górniczej w Polsce.