Działania i ich wyniki

 1. 25.02.2016 – rozpoczęcie prac roboczych GÓRNICTWO OK w trakcie XXV SEP,
   
 2. 12.04.2017, 29.06.2017 – podpisanie listów intencyjnych dotyczących formalnej organizacji
   
 3. 10 spotkań roboczych Grupy:
   
  • 12.05.2016 – Górnictwo dla swoich pracowników,
  •  15.06.2016 – Górnictwo dla środowiska naturalnego,
  •  20.10.2016 – Górnictwo dla społeczności lokalnych,
  •  16.12.2016 – Górnictwo dla bezpieczeństwa pracy i innowacyjności,
  •  22.02.2017 – XXVI SEP - podsumowanie pierwszego roku działalności,
  •  24.05.2017 – Górnictwo a smog,
  •  26.10.2017 – Odpady i relacje ze społecznościami lokalnymi jaklo największe obecnie wyzwania branży górniczej,
  •  30.01.2018 – Kierunki rozwoju CSR w górnictwie 2018,
  •  24.02.2018 – XXVII SEP – panel dyskusyjny – CSR – społeczności lokalne a górnictwo,
  •  10.08.2018 – Społeczny Pre_COP24 – Górnictwo jest OK dla środowiska naturalnego.
    
 4. pomoc w tłumaczeniu i wdrażaniu zasad OECD dla branży wydobywczej,
   
 5. badania dotyczące: wizerunku branży górniczej, poziomu raportowania GRI
  w przedsiębiorstwach górniczych,
   
 6. obecność na: konferencji 20-lecia Polski w OECD, CSR Forum, International Mining Forum, Polskim Kongresie Górniczym (w tym warsztaty), Szkole Eksploatacji Podziemnej, konferencji Sektorowych Ram Kwalifikacji, Społecznym Pre_COP24. 
   
 7. publikacje w: Rzeczpospolitej, Inżynierii górniczej, Raporcie Wyzwania dla branży energetycznej, nettg.pl, MediaAlert
   
 8. od czerwca 2017 roku członek (jedyny reprezentant górnictwa) Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przy Ministrze Przedsiębiorczości i Technologii
   
 9. wypracowanie 36 projektów w sferach: Górnictwo dla bezpieczeństwa pracy i innowacyjności, Górnictwo dla społeczności lokalnych, Górnictwo dla swoich pracowników, Górnictwo dla środowiska naturalnego oraz Raportowanie CSR i jego prawdopodobny rozwój w branży górniczej