Kontakt

E-mail: gornictwo.ok@remove-this.gmail.com

Koordynator projektu:
dr hab. inż. Paweł Bogacz, prof. AGH
Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wiceprezes Fundacji dla AGH
E-mail: bogacz@remove-this.agh.edu.pl

Tel: (12)6172127;   606212820

 

Sekretarz projektu:
mgr inż. Katarzyna Styk
Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
E-mail: [email protected]

Tel: (12)6174162;   508694753