III edycja Konferencji Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - zaproszenie

W imieniu koordynatora naszej grupy - jednego z prelegentów, a także jego organizatorów - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Katowicach oraz Interdont Support Q Sp. z o.o., zapraszamy do udziału w III edycji Konferencji Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - Dlaczego organizacje muszą raportować swoją społeczną odpowiedzialność i zrównoważony rozwój.

Wydarzenie odbędzie się 15 czerwca w godz. 10:00-13:00 w Willi Goldsteinów w Katowicach. W ramach obrad zajmiemy się rolą Społecznej Odpowiedzialności Biznesu oraz zrównoważonego rozwoju w budowie wartości przedsiębiorstw, ze szczególnym nastawieniem na odpowiednie raportowanie działań w tych kwestiach.

Podstawowym dla naszej dyskusji będzie ujęcie raportów nie jako celów samych w sobie, a jako wyników faktycznych działań, służących integracji działalności ekonomicznej z działalnością środowiskową oraz prospołeczną, rozumianych celowo jako budowa wartości do właścicieli, ale także dla innych interesariuszy przedsiębiorstwa.

W tym ujęciu szczególnie zapraszamy na wystąpienie prof. Pawła Bogacza, poświęcone wadze i wypełnieniu roli podwójnej istotności zagadnień dotyczących zmian klimatu w raportowaniu przedsiębiorstw w zgodzie z zapisami Dyrektywy CRSD oraz standardów ESRS.


Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, a swoją aplikację pod tym kątem można zrobić mailowo pod [email protected]. Program konferencji dostępny jest tutaj.