Artykuł

XXIX Szkoła Eksploatacji Podziemnej w Krakowie

Serdecznie zapraszamy do zgłoszeń na XXIX Szkołę Eksploatacji Podziemnej  zgłoszeń można dokonać pod http://szkolaeksploatacji.pl/strona/informacje-dla-uczestnikow/. Przypominamy, że w 2016 roku właśnie podczas tego wydarzenia zawiązała się Nasza Inicjatywa! W tym roku także możemy stworzyć osobną sesję tematycną, stąd też raz jeszcze zapraszamy do zgłoszeń.

Dodatkowo SEP to okazja, by zorganizować spotkanie robocze naszej Grupy. Prosimy o przesyłanie mailowej informacji do Koordynatora Grupy do 30 stycznia o najlepszym dniu (24, 25 lub 26.02) dla Państwa dla zorganizowania spotkania roboczego, a także zgłoszeń do uczestnictwa w panelu jako prelegent oraz ewentualnych uwag w kwestii jego tematyki.

W tzw. międzyczasie zapraszamy Państwa do powspominania naszego udziału w SEP 2019, co można zrobić czytając strony 14-15 ostatniego Biuletynu Szkoły z początku tego roku. Znajduje się on pod http://szkolaeksploatacji.pl/wp-content/uploads/flipbook/2020/1/16//