Artykuł

Spotkanie robocze GÓRNICTWO OK

W imieniu prof. dr hab. inż. Pawła Bogacza, ale przede wszystkim Przedsiębiorstwa Górniczego Silesia gorąco zapraszamy na kolejne spotkanie robocze GÓRNICTWO OK, które odbędzie się 27.03 w PG Silesia w Czechowicach-Dziedzicach.

Organizacja tak szybkiego spotkania roboczego, zaraz po SEP, jest podyktowana po pierwsze faktem, że ze względu na dłuuuuugie obrady samej sesji CSR nie udało nam się już przeprowadzić na Szkole pełnoprawnego spotkania roboczego Inicjatywy, a po drugie także wagą i pilnością kwestii, którymi musimy się zająć. Po trzecie organizacja spotkania jest odpowiedzią na zaproszenie PG Silesia, które GÓRNICTWO OK otrzymało w czasie wrześniowego meetingu Inicjatywy w LW Bogdanka. Gorąco zapraszamy do udziału w niniejszym meetingu. Na Państwa wstępne deklaracje w tej kwestii czekamy do 12.03 (zgłoszenia prosimy przesyłać na adres Pana prof. Bogacza).