Spotkanie robocze Górnictwa OK w LW Bogdanka

W dniach 24-25 września w siedzibie LW Bogdanka odbyło się spotkanie robocze Grupy Wspólnych Inicjatyw Społecznych "Górnictwo OK".

W spotkaniu roboczym grupy wzięli udział współorganizatorzy i gospodarze Agata Koszarna oraz Cyprian Jaruga (LW Bogdanka SA), dr Agnieszka Barzycka (JSW SA), Małgorzata Bajer (PG Silesia Sp. z o.o.), Aleksandra Janikowska (ARP Katowice), Krystian Krawczyk (Wydawnictwo Górnicze Sp. z o.o.) oraz współorganizator dr hab. Paweł Bogacz oraz Katarzyna Styk (Akademia Górniczo-Hutnicza). 

Podczas pierwszego dnia spotkania odbyło się spotkanie nieformalne, na którym dyskutowano o obecnych zmianach w raportowaniu niefinansowym oraz o dalszych pracach grupy. 

Drugiego dnia odbyło się spotkanie z Wiceprezesem LW Bogdanka - Panem Adamem Partyką. Następnie rozpoczęło się spotkanie robocze, podzielone na dwie części, które dotyczyły nowych wytycznych odnośnie raportowania niefinansowego wynikających z wymogów prawa oraz potrzeb interesariuszy, nowyh projektów edyukacyjnych, w których swój udział bierze i weźmie Górnictwo OK, szkolenia z programu NovaCura Flow do zarządzania projektami oraz burza mózgów związana z dużą akcją informacyjną dotyczącą interesariuszy regulacyjnych.

Spotkanie było niezwykle owocne i merytoryczne. Ze zdjęciami z meetingiem można zapoznać sie pod linkiem:

drive.google.com/open