Artykuł

Podsumowanie X Europejskim Kongresu Gospodarczego Krajowej Izby Gospodarczej

Podczas X Europejskiego Kongresu Gospodarczego Krajowej Izby Gospodarczej swój akcent w postaci wystąpienie dr hab. inż. Pawła Bogacza, prof. AGH, koordynatora prac Naszej Grupy, miało także Górnictwo OK.
Podczas tego spotkania pojawiało się wiele wątków dotyczących nierealności części zapisów Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku, zwłaszcza w aspekcie energetyki atomowej i wskazanych tam terminów.
Profesor Paweł Bogacz podczas swojej prezentacji zwracał uwagę na możliwe traktowanie węgli do celów energetycznych, jako stabilizatora rynku energetycznego po stronie potrzeb przemysłowych, (okazało się, że także w świetle powyższego), wyższego poziomu emisyjności importowanego gazu, niż węgli (po uwzględnieniu Scope 3) oraz potrzeb społecznych, pokazując przykłady i drogi Chin, Indii i Japonii, jak również poruszył kwestie światowej solidarności w walce z ociepleniem klimatu.

Kilka zdjęć prezentujących przebieg tego wydarzenia przedstawiamy tutaj.