O inicjatywie GÓRNICTWO OK w trakcie konferencji Silesia 2030_22.04_Katowice

Bardzo miło nam przekazać, że niezwykle pozytywna dla górnictwa działalność GÓRNICTWO OK została dostrzeżona przez organizatorów 4. edycji konferencji Silesia 2030, która obradowała 22.04 w Katowicach, zajmując się kwestią bezpieczeństwa energetycznego Śląska oraz Polski. Dziękując jej organizatorom za zaproszenie do wzięcia w niej udziału, stało się  wielkim zaszczytem dla Koordynatora Naszej Grupy podpisanie w jej trakcie Rezolucji energetycznej 2022. O szczegółach konferencji, a także treści rezolucji można przeczytać pod https://konferencjasilesia2030.pl/2022/.