Artykuł

Jeszcze o XXIX Szkole Eksploatacji Podziemnej

W ślad za wcześniejszymi informacjami zapraszamy gorąco do udziału w XXIX Szkole Eksploatacji Podziemnej:

- 24.02 w godz. 14:00-17:30 w sesji referatowo-dyskusyjnej pt. "CSR - górnictwo a jego otoczenie społeczne - szanse i wyzwania". Będzie ona oczywiście obradować pod patronatem GÓRNICTWO OK. Szczegółowy program sesji znajduje się pod http://szkolaeksploatacji.pl/sesja/csr-gornictwo-a-jego-otoczenie-spoleczne-szanse-i-wyzwania/,   


- 24.02 w godz. 18:00-20:30  w spotkaniu roboczym GÓRNICTWO OK. W jego trakcie podsumujemy sobie rok 2019 i określimy szczegółowo działania na trzy kwartały 2020, zwłaszcza w zakresie akcji GÓRNICTWO jest OK oraz Sektorowych Ram Kwalifikacji. Spotkanie odbędzie się w miejscu obrad SEP, a więc w Hotelu Qubus,


- 26.02 w godz. 9:00-17:00 w sesji dyskusyjnej pt. „Post-Mining Perspectives: Capture and Use of Abandoned Mine Methane and Mine Reclamation and Revitalization of Post Mining Areas”, prowadzonej przez Pana Michała Drabika z Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ (UNECE), która odbędzie się 26.02 w godz. 9:00-17:00. Opis sesji znajduje się pod  http://szkolaeksploatacji.pl/sesja/metan-z-kopaln-zamknietych-abandoned-mine-methane/.