Artykuł

Jeszcze o GÓRNICTWO OK w trakcie obrad XXXI Szkoły Eksploatacji Podziemnej – 11.04.2022

Kontynuując podsumowanie tegorocznej SEP w kwestii naszej obecności na Szkole, jeszcze raz przesyłam Gorące Podziękowania dla Pań Ani Osadczuk oraz Aleksandry Siembigi za aktywny udział w sesji „GÓRNICTWO w Polsce jest i będzie OK". Całość materiałów, w tym film wideo oraz zdjęcia z obrad sesji można znaleźć pod https://szkolaeksploatacji.pl/sesja/rozwoj-kompetencji-pracowniczych-droga-wzrostu-innowacyjnosci-2/. Dyskusja w ramach sesji objęła głównie elementy E oraz S z zakresu zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym naciskiem na aspekt pracowniczy. W obszarze tym prelegenci skoncentrowali się głównie na wątkach walki z pandemią koronawirusa oraz budowania postaw podnoszących bezpieczeństwo pracowników. W elemencie środowiskowym "rządziła" natomiast kwestia śladu węglowego. Obrady, wraz z dyskusją, trwały ponad trzy godziny i były niezwykle merytoryczne oraz ciekawe. To kolejne potwierdzenie, że nasze działanie ma pełne uzasadnienie oraz potrzebę realizowania i dalszego rozwijania.