Artykuł

GÓRNICTWO OK w raportach i sprawozdaniach rocznych spółek górniczych i okołogórniczych za 2019 rok

Trwa "sezon" raportowania działań przedsiębiorstw za rok 2019. Dotyczy to również spółek górniczych i okołogórniczych. Bardzo miło nam zauważyć, że w raportach tychże znalazły się także wspólne działania w ramach GÓRNICTWO OK.

Opis takich działań można znaleźć np. w Raporcie zrównoważonego rozwoju Grupy JSW S.A., Sprawozdaniu Zarządu z działalności LW Bogdanka S.A. oraz Grupy Kapitałowej LW Bogdanka oraz w Raporcie społecznej odpowiedzialności Grupy FAMUR. Życzymy wszystkim przyjemnej i pozytywnej lektury tych materiałów, a także Zapraszamy do GÓRNICTWO OK!