Górnictwo OK w Raporcie Zintegrowanym "LW Bogdanka"

LW Bogdanka w opublikowanym przez siebie Raporcie Zintegrowanym za rok 2018 mówi o Naszej Inicjatywie!

W raporcie opublikowanym przez Grupę Kapitałową Lubelski Węgiel "Bogdanka" czytamy:

LW Bogdanka SA jest członkiem inicjatywy „Górnictwo O.K.” (na podstawie podpisanego listu intencyjnego), powołanej dzięki zaangażowaniu pracowników naukowych Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie - platformy wypracowywania innowacyjnych rozwiązań w górnictwie, w tym takich, które odmienią postrzeganie społeczne sektora. Oprócz lubelskiej kopalni, inicjatywę wspierają przedstawiciele innych krajowych spółek wydobywczych oraz firm, i organizacji powiązanych z górnictwem. Umowę o członkowstwie w inicjatywie uroczyście podpisano podczas Społecznego PreCOP-24 w Katowicach.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze wspomnianym dokumentem, o naszej inicjatywie możemy przeczytać na stronie 20 i 70 Raportu.