Artykuł

Górnictwo OK na V Konferencji Odpowiedzialnego Biznesu

18 listopada Grupa Wspólnych Inicjatyw Społecznych "Górnictwo OK" miała przyjemność uczestniczyć w V edycji Konferencji Odpowiedzialnego Biznesu.

Konferencja Odpowiedzialnego Biznesu od kilku lat organizowana jest przez Studenckie Koło Naukowe "Zarządzanie" działające na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Celem wydarzenia jest umożliwienie uczestnikom zdobycia kompleksowej wiedzy, jak również kwalifikacji i doświadczeń z zakresu CSR, co pozwoli podnieść ich atrakcyjność na rynku pracy i przyczyni się do poprawy jakości odpowiedzialnych działań. Konferencja składa się z dwóch części: wykładowej i szkoleniowej. 

Grupa "Górnictwo OK" od 2018 roku wspiera wydarzenie w charakterze partnera, jak również dzieląc się wiedzą, zarówno podczas prelekcji, jak i prowadząc szkolenia z zakresu CSR.

W tym roku podczas Konferencji Odpowiedzialnego wzięli udział następujący członkowie Grupy Górnictwo OK:

- Pan dr hab. inż. Paweł Bogacz, prof. AGH, koordynator działań Grupy - prowadząc szkolenie pt. "Obliczanie śladu węglowego - jak określać najważniejszy wskaźnik  The European Green Deal",

- Pani Agata Pelc z KGHM Polska Miedź S.A.- przedstawiając referat pt. "Zrównoważony rozwój w KGHM Polska Miedź SA",

- Pani Agata Koszarna z LW Bogdanka oraz Pan Wojciechem Januszczyk  z Fundacji Krajobrazy - prowadząc szkolenie pt. "Biznes Społecznie Odpowiedzialny. Case study: Współpraca LW Bogdanka i Fundacji Krajobrazy w mieście Łęczna",

- Pani Katarzyna Styk z Akademi Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica - prowadząc szkolenie pt. "Zarządzanie krysyzowe w komunikacji z interesariuszami lokalnymi".

Organizatorzy Konferencji Odpowiedzialnego Bizensu prowadzą także portal "Odpowiedzialny Przemysł" (www.odpowiedzialny.com), który popuularyzuje wiedzę praktyczną z zakresu CSR.