Artykuł

Górnictwo OK na spotkaniu interesariuszy EnAct-SDGs

28 października przedstawiciele Grupy Wspólnych Inicjatyw Społecznych Górnictwo OK wzięli udział w spotkaniu sieci interesariuszy projektu EnAct-SDGs

Spotkanie było zorganizowane w ramach działań projektu finansowanego przez EIT RawMaterials, realizowanego na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH. Spotkanie sieci interesariuszy projektu EnAct-SDGs dotyczyło oceny programów studiów, a także możliwości i potrzeb w zakresie kształcenia dla branży surowcowej. W meetingu wzięło udział 38 uczestników, w tym przedstawiciele przemysłu, kadry akademickiej z uniwersytetów z Polski, Austrii, Grecji, Czech i Słowacji oraz studentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Podczas spotkania przybliżono cele i działania partnerów w ramach projektu, a także wyniki badań ankietowych, dotyczących potrzeb edukacyjnych dla sektora surowców, przeprowadzonych wśród wszystkich grup interesariuszy. W czasie dyskusji uczestnicy aktywnie debatowali nad działaniami umożliwiającymi rozwijanie umiejętności i kompetencji absolwentów sektora surowców w kierunku osiągnięcia światowych celów zrównoważonego rozwoju.

Spotkanie było częścią działań dwuletniego projektu EnAct-SDGs, którego celem jest doskonalenie programów nauczania w kierunku osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju w szkołach wyższych krajów Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej, kształcących studentów w zakresie surowców. EnAct-SDGs, to dwuletni projekt EIT Regional Innovation Scheme-RIS Matchmaking and Networking. GÓRNICTWO OK zaprasza do zapisania się do sieci EnAct-SDGs, również by otrzymywać wiadomości, aktualizacje dotyczące projektu oraz zaproszenia do udziału w wydarzeniach. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie projektu: https://enactsdgs.fberg.tuke.sk/ oraz na stronie Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii:  https://wgig.agh.edu.pl/enact-sdg/.

Rozwinięciem powyższego spotkania stał się pogłębiony wywiad EnAct z koordynatorem prac GÓRNICTWO OK, który miał miejsce w dniu 5.11.