Artykuł

E-spotkanie Grupy Górnictwo OK

W dniu 15 października odbyło się kolejne, zdalne spotkanie członków Grupy Górnictwo OK.

Na spotkaniu omawiane były aspekty i sposoby realizacji działań komunikacyjnych, ale także badawczych wskazujących na rolę górnictwa w zrównoważonym rozwoju regionów oraz Polski oraz wspierających rozwój społeczności lokalnych w naszych regionach górniczych (akcja warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży). Odbyła się także prezentacja dotycząca nowych ratingów środowiskowych.
Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom spotkania, a wszystkich członków Grupy zapraszamy na kolejne meetingi.

Górnictwo jest OK!

Zobacz zdjęcie ze spotkania