Artykuł

E-spotkanie GÓRNICTWO OK w dniu 26.04

W dniu 26 kwietnia odbyło się kolejne, zdalne spotkanie członków Grupy Górnictwo OK.

Na spotkaniu omawiane były aspekty związane z nową propozycją Komisji Europejskiej, zmieniającą Dyrektywę dotyczącą raportowania informacji niefinansowych oraz wprowadzającą propozycje legislacyjne dotyczące wdrożenia taksonomii zrównoważonych środowiskowo inwestycji. Dyskutowano także o zasadach działania nowej Dyrektywy dotyczącej sygnalistów. Rozmawiano również o założeniach nowego podejścia do działania edukacyjnego i promocyjnego GÓRNICTWO OK i jego projektów.
Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom spotkania, a wszystkich członków Grupy zapraszamy na kolejne meetingi.

Górnictwo jest OK!

Zdjęcie ze spotkania dostępne tutaj