Badanie pt. Poziom świadomości spółek wydobywczych na temat Zrównoważonego Rozwoju

W imieniu Studenckiego Koła Naukowego Zarządzanie, jego opiekunki – Pani Kasi Styk oraz koordynatora prac naszej grupy - Pana prof. Pawła Bogacza, zapraszamy członków GÓRNICTWO OK do wzięcia udziału w badaniu pt. "Poziom świadomości spółek wydobywczych na temat Zrównoważonego rozwoju".

Badanie to stanowi próbę ewaluacji naszej, branżowej wiedzy na temat stanu i kierunków rozwoju zagadnień szeroko pojmowanego ESG w górnictwie. Formularz ankietowy można znaleźć pod: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PwOxgOAhgkq7wPBf3M07yPgKV2GpN3FNnfiGsgqRQI9UMjgxU0FaMU01MFpHWkw3QUJUVkhGSTBUOC4u .

Serdecznie Zapraszamy do udziału :-).