Artykuł

Badanie MIREU na temat postrzegania górnictwa w Europie

W ramach unijnego projektu MIREU (Mining and metallurgy regions of EU - więcej informacji o projekcie na stronie https://mireu.eu/) prowadzone są obecnie badania na temat postrzegania górnictwa w Europie.

Jednym z partnerów projektu jest Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH oraz członkowie Grupy Wspólnych Inicjatyw Społecznych "Górnictwo OK". Biorąc udział w ankiecie przyczyniliśmy się do kreowania praktyk i polityk branżowych oraz do jednego z najważniejszych rezultatów projektu: stworzenia wytycznych dla przemysłu, władz i społeczności dotyczących sposobu współpracy i zapewnienia bardziej odpowiedzialnego sektora górnictwa i hutnictwa.