XXVIII Szkoła Eksploatacji Podziemnej w Krakowie

Przed nami 28. edycja SEP i już 4. spotkanie z udziałem naszej inicjatywy. Serdecznie zapraszamy!

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału we wspomnianym wydarzeniu. Myśląc o GÓRNICTWO OK mamy dla Państwa dwie propozycje:

- kilkugodzinne spotkanie robocze, poświęcone rozwinięciu tematów podjętych poprzednim spotkaniu, ale także nowościom w raportowaniu niefinansowym 2018/2019,

- sesję referatowo-dyskusyjną pt. "CSR - sfera relacji z interesariuszami wewnętrznymi - szanse i wyzwania". Poświęcilibyśmy ją sprawom dotyczącym sfery pracowniczej, w tym kontekstu rynku pracy, systemów motywacyjnych, a także wagi i poziomów relacji wewnętrznych, w tym w aspekcie rodzin pracowniczych. 

Reasumując powyższe zapraszamy do zgłoszeń na SEP !