Podsumowanie po Pre_COP24 w Brukseli

Podczas konferencji uczestnicy opowiadali się za swobodą wyboru źródeł energii w państwach UE oraz zachowaniem zasady neutralności klimatycznej.

Parlament Europejski w dniu 9 października stał się miejscem spotkania, w którym wzięli udział m.in. wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski oraz przedstawiciele związków zawodowych, organizacji branżowych i polskich firm związanych z górnictwem i energetyką. Jest to kolejny element przygotowujący Polskę do szczytu klimatycznego COP24, który odbędzie się w grudniu br. w Katowicach. Podczas konferencji poruszano tematy swobody wyboru źródeł energii w państwach UE oraz zachowania zasady neutralności klimatycznej.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem Centrum Informacji o Rynku Energii.