Odpowiedzialny biznes według studentów.

W dniu 24.05 odbywała się na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Zarządzanie Konferencja Odpowiedzialnego Biznesu, będąca największym w Polsce studenckim wydarzeniem tego typu w tym roku. Wzięło w nim udział ponad 100 studentów interesujących się społeczną odpowiedzialnością biznesu. Wśród prelegentów i trenerów warsztatowych biorących udział w tym wydarzeniu nie mogło zabraknąć przedstawicieli GÓRNICTWO OK. Znaleźli się wśród nich Agata Koszarna (LW Bogdanka SA), Agnieszka Barzycka (JSW SA), Nina Krystoń (Leżę i Pracuję, RAJS), a także niżej podpisany. Warto wspomnieć, że JSW SA została również Głównym Partnerem tego wydarzenia i całego projektu FOB, w którego skład obok Konferencji wchodzą również wyjazdy studentów do firm odpowiedzialnych społecznie (do tej pory odwiedzili oni Tauron Wydobycie SA, Muszyniankę SA oraz PressGlass SA)