E-spotkanie Górnictwo OK

W środę 6 maja w godzinach 9.30-11.30 odbędzie się spotkanie robocze Grupy Wspólnych Inicjatyw Społecznych "Górnictwo OK", po raz pierwszy w historii w formie on-line! Podczas tego meetingu podsumowany zostanie status działań z ostatnich tygodni, a także prowadzone będą rozmowy o planach na bliższą i dalszą przyszłość.